Bộ Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch tổ chức hội nghị tập huấn cho các cơ quan quản lý phía Bắc về việc triển khai Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan.
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p>     Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/4/2018 có đề xuất sử dụng phần mềm rà thông tin thu tiền tác quyền (quyền tác giả) và quyền liên quan, đồng thời tư vấn các đơn vị tăng đàm phán để đạt thỏa thuận về mức giá tác quyền. </p> <p>     Nghị định mới quy định rõ ràng hơn về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng cũng như tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan.Trong đó bao gồm Điểm b khoản 4 Điều 43 Nghị định 22/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/04/2018:</p> <p>     “Mức tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất được xác định căn cứ vào thể loại, hình thức, chất lượng, số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng.” </p> <p>Đại diện Cục Bản Quyền Tác Giả nêu rõ quan điểm về việc thu phí tác quyền âm nhạc: </p> <table style="width: 690px; height: 185px;" border="1" width="720" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr style="height: 182px;"> <td style="width: 686px; height: 182px;" valign="top"> <p style="padding-left: 30px;"><span lang="VI">"Trong lĩnh vực âm nhạc, khi đi thu phí tác quyền, tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan phải chứng minh được họ đại diện cho ai, thu tiền cho tác phẩm gì, những ca khúc nào được sử dụng trong mỗi thời điểm...</span></p> <p style="padding-left: 30px;"><span lang="VI">Bên được ủy quyền cũng phải công khai các thông tin để các cá nhân, tổ chức chủ động đến liên hệ để xin phép sử dụng. Tài sản của ai người đó phải tự bảo vệ, không thể bắt phía khai thác chứng minh họ đã sử dụng hay không"</span></p> <p style="padding-left: 30px; text-align: center;"><span lang="VI">Nguồn: Vnexpress.net</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ý kiến Luật Sư có tham gia trong buổi hội nghị cho biết:</p> <table style="height: 141px;" border="1" width="691"> <tbody> <tr> <td style="width: 681px;"> <p style="padding-left: 30px;">Đây là quy định mới được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 10/04/2018, đưa ra các tiêu chí để thu phí bản quyền âm nhạc.</p> <p style="padding-left: 30px;">Dựa trên tiêu chí định mức phí bản quyền (số lượng hoặc tần suất khai thác, sử dụng) đối với đơn vị sử dụng nhạc thì có thể áp dụng biểu giá theo số lượt nghe; còn đối với nhạc sĩ, nghệ sĩ thì số lượt nghe là căn cứ để xác định phí bản quyền được hưởng.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="padding-left: 30px;">Từ năm 2014, SKY Music đã vận hành việc phân phối bản quyền sử dụng kỹ thuật công nghệ thông minh với phương châm thu chi minh bạch, đo đếm cụ thể từng lượt phát để bảo vệ tính công bằng và chất xám của các nghệ sĩ.</p> <p>Trong vài ngày tới SKY Music sẽ có buổi làm việc chính thức với VCPMC để làm rõ các thông tin, đồng thời tiếp tục thảo luận các hình thức hợp tác nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của các nghệ sĩ và tác giả.</p> <p> </p> </body> </html>

Hợp tác cùng SKY Music:

  • Email: copyright@skymusic.com.vn / banquyen@skymusic.com.vn
  • ĐT: (028) 7309 2233
  • Fanpage: bit.ly/skymusicjsc
  • Phòng Truyền Thông: minh.pham@skymusic.com.vn