Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đặc biệt tăng cường hiệu quả hoạt động chống vi phạm bản quyền trong môi trường số là những hoạt động thiết thực trong công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan hiện nay tại Việt Nam.
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Sáng ngày 02/11/2018, Cục Bản quyền tác giả, Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp tổ chức Hội thảo về “Quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số” tại khách sạn Nikko, Hà Nội.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các cục, vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; các nhà nghiên cứu, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam; các cá nhân, tổ chức khai thác và sử dụng các tác phẩm trên môi trường số; cán bộ và các báo cáo viên từ Cục Bản quyền tác giả, Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các văn phòng Luật sư về quyền tác giả, quyền liên quan cùng các cơ quan báo chí Việt Nam. Đặc biệt, Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia đến từ Đan Mạch và Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> <em><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://skymusic.com.vn/images/news/2018/11/27/1/9/1995c99d37d94533825a489bafe7e253_570_400.jpg" alt="" width="570" height="380" /> </em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Đoàn đại biểu tại Hội thảo</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và cùng thảo luận về các quy định pháp luật, quản lý, thực thi và thực trạng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam; những thách thức trong việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và kinh nghiệm của Đan Mạch, Hàn Quốc trong vấn đề này; thực trạng hoạt động khai thác, sử dụng tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và giải pháp tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan để đáp ứng yêu cầu thực thi trong môi trường số, nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> <em><img src="https://skymusic.com.vn/images/news/2018/11/27/5/0/506d9deafb9d414491b80f02d641038e_570_400.jpg" alt="" width="570" height="367" /> </em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội thảo</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết để thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, đối với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới thì yếu tố quan trọng đầu tiên là việc thực thi có hiệu quả các điều ước quốc tế cũng như các quy định pháp luât có liên quan trên thực tế. Trong thời gian qua, Việt Nam đã liên tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống chínhsách pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn trong nước và quốc tế. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://skymusic.com.vn/images/news/2018/11/27/b/f/bf3ac9ee836440a9b67f6eefca313e29_570_400.jpg" alt="" width="570" height="380" /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Ông Henrik Schutze, Luật sư công ty Lassen Ricard, Chuyên gia Đan Mạch thuyết trình tại Hội thảo</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Thuyết trình tại Hội thảo, ông Henrik Schutze, Luật sư công ty Lassen Ricard, Chuyên gia Đan Mạch cho rằng trong bối cảnh cách thức tiếp cận các tác phẩm thông qua mạng internet càng trở nên phổ biến, việc luật pháp quy định rõ rằng sự truyền đạt tới công chúng cũng bao hàm cả những hành động đơn thuần làm cho tác phẩm được truyền tải tới công chúng là điều rất quan trọng. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Đồng ý với quan điểm trên, ông Trương Quốc Việt, trưởng phòng pháp chế SKY Music cũng đề xuất</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">giải pháp áp dụng công nghệ đo đếm lượt nghe, phát nhạc trong việc bảo vệ bản quyền nhằm mục đích thu đúng đối tượng và trả tiền đúng và đủ cho các nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, chủ sở hữu tác phẩm. Điều này tạo nên một thị trường minh bạch, rõ ràng, đáp ứng và làm hài lòng nhu cầu của người sáng tạo cũng như những người trực tiếp sử dụng sản phẩm trí tuệ.</span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.5pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> <img src="https://skymusic.com.vn/images/news/2018/11/27/7/2/721d7da9cfe54fb99afaf56f0d4576d0_570_400.jpg" alt="" width="570" height="380" /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam phát biểu tại Hội thảo</span></em></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Nhấn mạnh về thực trạng hoạt động khai thác, sử dụng tài sản quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam cho biết một trong những giải pháp hạn chế vi phạm bản quyền là chặn dòng tiền thu được từ quảng cáo của các trang web vi phạm, cần công khai danh sách các website vi phạm bản quyền và thông tin đến các đại lý quảng cáo, đưa các website “lậu” này vào danh sách đen, nêu tên các doanh nghiệp cố tình quảng cáo, tiếp tay nuôi sổng các website ấy và tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP).</span></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> <em><img src="https://skymusic.com.vn/images/news/2018/11/27/6/1/61b123dcbaea4eecab1e00e07def9996_570_400.jpg" alt="" width="570" height="380" /> </em></span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Ông Nguyễn Thanh Vân, Trưởng bộ phận sở hữu trí tuệ, Ban Kiểm tra VTV phát biểu tại Diễn đàn</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Vân, Trưởng bộ phận sở hữu trí tuệ, Ban Kiểm tra VTV cho biết những thách thức mà VTV đang phải đối mặt liên quan đến vấn đề vi phạm bản quyền. Nhiều chương trình VTV phải mua bản quyền với chi phí lớn nhưng bị các đài khác thu lại để phát sóng mà không trả phí bản quyền. Vì vậy, theo ông Nguyễn Thanh Vân trong thời gian tới, để giữ gìn thế mạnh của truyền hình thì cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ về công tác bảo vệ bản quyền, từ việc tăng cường giáo dục ý thức của thế hệ trẻ, chú trọng xử lý vi phạm, công bổ và tạo dư luận tẩy chay các sản phẩm vi phạm quyền quyền sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật chung trên phạm vi rộng. </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 10.5pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="mso-spacerun: yes;"> <img src="https://skymusic.com.vn/images/news/2018/11/27/7/2/7265deb37ed946f099f5def2fe8828e4_570_400.jpg" alt="" width="570" height="380" /> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Đại biểu tham dự Hội thảo</span></em></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Bùi Nguyên Hùng khẳng định Hội thảo nhằm nhìn nhận, đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đặc biệt từ khía cạnh pháp lý và thực thi chính sách về quyền tác giả, quyền liên quan. Kinh nghiệm thực tiễn do các chuyên gia về bản quyền, luật sư quốc tế cũng như chia sẻ từ các chủ thể quyền, các đối tượng liên quan khác đã cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, chuyên gia bản quyền tại Việt Nam thêm nhiều thông tin, bài học bổ ích. Qua đó, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan nói chung và trên môi trường số nói riêng.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;">Bảo vệ và thực thi quyền tác giả trong môi trường số đang tồn tại nhiều khó khăn, thách thức, mặc dù đó là một lĩnh vực rất quan trọng nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chỉ khi quyền tác giả được bảo hộ thì các lĩnh vực văn hóa, sáng tạo mới được duy trì như một ngành công nghiệp mang đến quyền lợi cho các nghệ sĩ và giới sáng tạo, chủ thể quyền. Từ đó sẽ thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Hội thảo về quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số có ý nghĩa thiết thực trong việc trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và quốc tế nhằm khắc phục những thách thức đang đặt ra về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trong môi trường số hiện nay tại Việt Nam.</span></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; line-height: 107%; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black;"><span style="font-family: Verdana, sans-serif;">Theo Lê Hương, http://www.cov.gov.vn</span></span></p> <p class="MsoNormal"> </p> </body> </html>

Hợp tác cùng SKY Music:

  • Email: copyright@skymusic.com.vn / banquyen@skymusic.com.vn
  • ĐT: (028) 7309 2233
  • Fanpage: bit.ly/skymusicjsc
  • Phòng Truyền Thông: minh.pham@skymusic.com.vn