Ngày 14 tháng 11 năm 2018, SKY Music đã gửi hồ sơ ra Toà án nhân dân Quận 10 để khởi kiện Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam (VCPMC) đã cố tình công bố thông tin sai sự thật, nằm ngoài quyền hạn của mình và gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của SKY Music. Đồng thời, SKY Music cũng đề nghị Tòa án yêu cầu VCPMC phải công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại tới 500 triệu đồng.
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CPAx-oz_P9EfVcrmUnPJTiCeT4QS1HIv?usp=sharing">Truy cập toàn văn hồ sơ khởi kiện, xem tại đây.</a></p> <ol> <li>Công ty Cổ Phần SKY Music (“SKY Music”) và Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam (“VCPMC”) là những đối thủ cạnh tranh trong thị trường bản quyền âm nhạc. Trong mối quan hệ với các đơn vị có nhu cầu sử dụng nhạc nền, để tăng doanh thu, VCPMC chọn cách đe dọa các doanh nghiệp, đồng thời đòi hỏi Chính Phủ phải tăng cường xử phạt, đặt ra các điều kiện nhằm ép buộc đơn vị kinh doanh phải sử dụng dịch vụ của VCPMC</li> </ol> <p> </p> <p class="MsoNormal">     Khác với VCPMC, SKY Music chọn con đường đối thoại và đã làm được việc rất khó là tạo ra nhu cầu để các đơn vị kinh doanh tình nguyện sử dụng giải pháp âm nhạc tổng thể XMS (và phiên bản mới nhất là SKY soundtrack) gồm các thành tố sau:</p> <p class="MsoNormal"> </p> <ul style="list-style-type: disc;"> <li class="MsoNormal">Quyền tác giả, quyền liên quan: định lượng bằng đo đếm tần suất tự động</li> <li class="MsoNormal">Bản ghi: các file chất lượng cao do chính các nghệ sĩ/kho nhạc cung cấp</li> <li class="MsoNormal">Lập lịch phát: đảm bảo việc phát nhạc đồng bộ, ổn định trên phạm vi toàn Việt Nam và kiểm soát trực tuyến từ xa</li> <li class="MsoNormal">Không gian âm nhạc: tư vấn bởi hệ thống Trí tuệ nhân tạo và chuyên gia của SKY Music đảm bảo phù hợp với định hướng thương hiệu của từng khách hàng.</li> </ul> <p> </p> <p style="padding-left: 30px;">2. Việc xác định nhuận bút, thù lao là thỏa thuận dân sự, các đơn vị có nhu cầu sử dụng âm nhạc trong kinh doanh mong muốn:</p> <p class="MsoNormal"> </p> <ul> <li class="MsoNormal">Chi trả phí sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan cho 01 đơn vị</li> <li class="MsoNormal">Chi trả theo tần suất khai thác thực tế tác phẩm âm nhạc;</li> <li class="MsoNormal">Mức phí phù hợp với nhu cầu thị trường</li> </ul> <p> </p> <p class="MsoNormal">     Do vậy, SKY Music đại diện theo ủy quyền cho các đơn vị này để chi trả qua VCPMC cho các chủ thể quyền mà SKY Music chưa liên lạc được. Tuy nhiên, thời gian đàm phán kéo dài hơn 11 tháng mà không có kết quả vì sự không rõ ràng và thiếu hợp tác của VCPMC.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">     3. Bất kể tiến trình đàm phán chưa kết thúc, VCPMC vẫn không ngừng đe dọa các đối tác của SKY Music và vu cáo rằng SKY Music vi phạm pháp luật. Chính vì vậy để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, SKY Music đã nộp Đơn khởi kiện VCPMC yêu cầu Tòa án ra phán quyết buộc VCPMC phải:</p> <p class="MsoNormal"> </p> <ol style="list-style-type: lower-alpha;"> <li class="MsoNormal">Chấm dứt hành vi cung cấp những thông tin sai sự thật, chưa được xác thực bởi bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động kinh doanh của SKY Music trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng.</li> <li class="MsoNormal"> <p class="MsoNormal">Xin lỗi công khai Công ty Cổ phần SKY Music về hành vi trên bằng văn bản dưới hình thức:</p> <ol> <li class="MsoNormal">Thư xin lỗi gửi cho Công ty Cổ Phần SKY Music</li> <li class="MsoNormal">Đăng tải lời xin lỗi trên website http://vcpmc.org/vcpmc/.</li> <li class="MsoNormal">Đăng tải lời xin lỗi trên báo điện tử <a href="https://news.zing.vn/">https://news.zing.vn/</a>.</li> </ol> </li> <li>Bồi thường thiệt hại về uy tín cho SKY Music với số tiền (tạm tính tới ngày 14/11/2018) là <strong>500.000.000 đồng</strong> (Bằng chữ: năm trăm triệu đồng).</li> </ol> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><em>Vụ án đang được Tòa án nhân dân Quận 10 – TP.HCM giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.</em></p> <p class="MsoNormal"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CPAx-oz_P9EfVcrmUnPJTiCeT4QS1HIv?usp=sharing">Truy cập toàn văn hồ sơ khởi kiện, xem tại đây.</a></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><img src="https://skymusic.com.vn/images/content/2018/12/19/9/6/961c31cef1ec47b286e63144e8bccae7_800_1100.jpg" alt="" width="777" height="1100" /></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"> </p> </body> </html>

Hợp tác cùng SKY Music:

  • Email: copyright@skymusic.com.vn / banquyen@skymusic.com.vn
  • ĐT: (028) 7309 2233
  • Fanpage: bit.ly/skymusicjsc
  • Phòng Truyền Thông: minh.pham@skymusic.com.vn