Bất kể sự không minh bạch, bất hợp tác trong việc thu và phân phối phí sử dụng quyền tác giả, và bị nhiều đơn vị sử dụng nhạc phản đối, để đe dọa, ép buộc các doanh nghiệp trả tiền một cách bất hợp lý, Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Việt Nam (“VCPMC”) cung cấp thông tin sai lệch cho các cơ quan chức năng và thực hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p class="MsoNormal">Công ty Cổ Phần SKY Music <strong>(“SKY Music”)</strong> tích cực cung cấp thông tin trung thực cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là các Phòng Văn Hóa - Thông Tin tại địa phương giúp các cán bộ phụ trách thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò của SKY Music được thể hiện rõ trong một số vụ việc mới xảy ra gần đây như sau:</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><strong>1. Vu cáo bất thành 01 cửa hàng cà phê tại Quận 7, TP.HCM</strong></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Vào tháng 07/2018, VCPMC tự ý quay phim, chụp hình lập biên bản trái phép tại một cửa hàng cà phê tại Quận 7, TP.HCM và cáo buộc Cửa hàng này vi phạm quyền tác giả khi không trả phí cho VCPMC. VCPMC được thông báo rằng, Chủ cửa hàng đã hoàn tất nghĩa vụ trả phí theo luật định khi chi trả thông qua SKY Music.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Tuy nhiên tháng 10/2018, VCPMC vẫn gửi Đơn yêu cầu xử lý vi phạm quyền tác giả tới UBND Quận 7, TP.HCM. Làm việc với UBND Q.7, đại diện của SKY Music đã làm rõ những luận điểm sai trái của VCPMC và cung cấp tài liệu chứng minh Cửa hàng trên đã tuân thủ pháp luật. Kết luận trong biên bản làm việc ngày 29/10/2018 ghi nhận nội dung này.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://skymusic.com.vn/images/content/2018/12/19/f/d/fde5d234c462474a8b80daef93dfb739_800_1100.jpg" alt="" width="781" height="1100" /></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><strong>2. UBND Quận 1, TP.HCM bác đơn Yêu cầu xử lý vi phạm của VCPMC</strong></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Vẫn với chiêu trò<strong> tự ý quay phim, chụp hình và lập biên bản trái phép</strong>, lần này được VCPMC thực hiên tại một Trung Tâm Thương Mại ở Quận 1, TP.HCM. SKY Music đã đại diện đơn vị quản lý Trung tâm thương mại này để giải quyết mọi khiếu nại, yêu cầu của VCPMC. Tuy nhiên VCPMC né tránh làm việc với SKY Music và bất ngờ gửi Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền tác giả vào ngày 07/11/2018 tới UBND Quận 1, TP. HCM.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">SKY Music đã có văn bản số 98/2018/CV-SKY ngày 21/11/2018 gửi tới đơn vị tham mưu cho UBND Quận 1 là Phòng Văn Hóa và Thông Tin, UBND Quận 1 <strong>(“Phòng VHTT Q.1”)</strong> để cung cấp thông tin trung thực và nêu rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của VCPMC.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Ngày 26/11/2018, kết thúc buổi làm việc với Phòng VHTT Q.1, đại diện VCPMC, Phòng VHTT Q.1 kết luận <span style="text-decoration: underline;"><em>không giải quyết yêu cầu của VCPMC vì đơn và biên bản không hợp lệ</em></span>, đề nghị hai đơn vị phối hợp với nhau để tránh các xung đột.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://skymusic.com.vn/images/content/2018/12/19/9/0/907b6f92f4e3470aa13bec65c8921c3f_800_1100.jpg" alt="" width="778" height="1100" /></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><strong>3. UBND Quận 6, TP.HCM thu hồi văn bản ban hành theo yêu cầu của VCPMC có nội dung không phù hợp quy định pháp luật</strong></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Căn cứ theo văn bản số 430/TTBVQTGANVN-PN ngày 11/10/2018 của VCPMC – CN Phía Nam, UBND Quận 6 đã ban hành Công văn số 3823/UBND ngày 12/11/2018 <strong>(“Công văn 3823”)</strong> yêu cầu các đơn vị kinh doanh trên địa bàn Quận 6 <em>phải liên hệ VCPMC – CN phía Nam để thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả âm nhạc.</em></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Việc UBND Quận 6 chỉ định các đơn vị kinh doanh phải liên hệ VCPMC – CN Phía Nam cản trở cạnh tranh trên thị trường bản quyền âm nhạc, là hành vi bị cấm theo Luật Cạnh tranh, vì vậy SKY Music đã có Công văn số 95/2018/CV-SKY ngày 19/11/2018 kiến nghị UBND Quận 6 thu hồi/vô hiệu Công văn 3823.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Ngày 14/12/2018, tại buổi làm việc với SKY Music, Phòng Văn Hóa và Thông Tin, UBND Quận 6 thông báo đã tham mưu cho lãnh đạo UBND Quận 6 để thu hồi Công văn 3823 và thay thế bằng Công văn 4106/UBND-VHTT ngày 04/12/2018<strong> loại bỏ nội dung có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh Tranh</strong> mà SKY Music đã kiến nghị.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://skymusic.com.vn/images/content/2018/12/19/8/c/8ccda3e112d547c89b85f617f5747c7d_800_1100.jpg" alt="" width="777" height="1100" /></p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;"><strong>4. VCPMC bất hợp tác, thiếu tôn trọng SKY Music và Cục Bản Quyền Tác Giả</strong></p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Quá trình đàm phán giữa SKY Music và VCPMC để triển khai thu và phân phối phí sử dụng quyền tác giả theo số lượt phát, tần suất phát <em>(quy định từ năm 2011 tại Điều 45a.1 b) Nghị định 100/2006/NĐ-CP và hiện nay là Điều 43.4 b) Nghị định 22/2018/NĐ-CP)</em> cũng như xác định căn cứ pháp lý để chi trả đúng chủ thể, minh bạch đã kéo dài gần 1 năm nhưng không hoàn tất được do sự bất hơp tác của VCPMC. Nghiêm trọng hơn trong quá trình đàm phán, VCPMC không ngừng đe dọa, quấy rối khách hàng của SKY Music, cung cấp thông tin không trung thực cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ để vu cáo SKY Music vi phạm pháp luật.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Vì vậy, SKY Music đã có Công văn số 91/2018/CV-SKY ngày 07/11/2018 gửi Cục Bản Quyền Tác Giả (báo cáo Thứ trưởng Lê Quang Tùng và Thanh tra Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch) để trình bày vụ việc một cách trung thực và kiến nghị Cục Bản Quyền Tác Giả chủ trì đàm phán với niềm tin rằng với sự tham gia của Cục Bản Quyền Tác Giả, VCPMC sẽ không né tránh như thời gian trước đó.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Cục Bản Quyền Tác Giả cũng đã rất tích cực vào cuộc nên nhanh chóng gửi Giấy mời số 22/BQTG tới SKY Music và VCPMC để mời các bên tới làm việc tại trụ sở Cục Bản Quyền Tác Giả vào ngày 16/11/2018.</p> <p class="MsoNormal" style="padding-left: 30px;">Mặc dù tới chiều ngày 13/11/2018 mới nhận được Giấy mời nhưng SKY Music cũng kịp thời cử đại diện bay từ TP.HCM ra Hà Nội để dự họp vào sáng ngày 16/11/2018, tuy nhiên bất ngờ là đại diện VCPMC đã vắng mặt mà không có lý do chính đáng.</p> <p class="MsoNormal">Hiện nay, trước những hành vi bôi nhọ, xúc phạm uy tín nghiêm trọng của VCPMC, SKY Music đã tiến hành khởi kiện đơn vị này tại Tòa án nhân dân Quận 10, TP.HCM, đơn khởi kiện nộp ngày 14/11/2018 và đang được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal">Toàn văn các tài liệu được dẫn chiếu, click vào <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RaDXB0l-rrmfqckxBtdbgaKz7waqV2zf?usp=sharing">ĐÂY</a>.</p> </body> </html>

Hợp tác cùng SKY Music:

  • Email: copyright@skymusic.com.vn / banquyen@skymusic.com.vn
  • ĐT: (028) 7309 2233
  • Fanpage: bit.ly/skymusicjsc
  • Phòng Truyền Thông: minh.pham@skymusic.com.vn