Những tranh chấp giữa SKY Music và VCPMC về việc kinh doanh bản quyền và bất đồng trong thoả thuận thanh toán nhuận bút sử dụng các tác phẩm được VCPMC đại diện thu phí đã thu hút sự quan tâm không nhỏ trong giới nghệ sĩ cũng như phía truyền thông.
<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <p><img src="https://i.imgur.com/U0dBOSY.jpg" alt="" width="1000" height="8241" /></p> </body> </html>

Hợp tác cùng SKY Music:

  • Email: copyright@skymusic.com.vn / banquyen@skymusic.com.vn
  • ĐT: (028) 7309 2233
  • Fanpage: bit.ly/skymusicjsc
  • Phòng Truyền Thông: minh.pham@skymusic.com.vn