Key Account Executive

Sales in TPHCM, HN

<!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <div> <h3>Job Description</h3> <div> <ul> <li>T&igrave;m kiếm kh&aacute;ch h&agrave;ng mới, duy tr&igrave; quan hệ với kh&aacute;ch h&agrave;ng cũ</li> <li>Khai th&aacute;c thị trường, đề xuất, tiếp thị, quảng c&aacute;o dự &aacute;n, sản phẩm của c&ocirc;ng ty đến kh&aacute;ch h&agrave;ng</li> <li>Đ&agrave;m ph&aacute;n, tư vấn, thuyết phục, k&yacute; hợp đồng với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Lập kế hoạch để đạt được chỉ ti&ecirc;u doanh số.</li> </ul> </div> </div> <div> <h3>Job Requirement</h3> <div> <ul> <li>1 - 2 năm kinh nghiệm</li> <li>Năng động, nhanh nhẹn, tinh thần cầu tiến, tư duy t&iacute;ch cực</li> <li>Giao tiếp tốt, kỹ năng thương lượng l&agrave; một điểm cộng</li> <li>C&oacute; kinh nghiệm trong mảng Retail, Hospitality l&agrave; một lợi thế</li> <li>Y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; đam m&ecirc; kinh doanh, mở rộng quan hệ</li> </ul> <p>Địa điểm l&agrave;m việc:&nbsp;Tại VP Hồ Ch&iacute; Minh hoặc&nbsp;H&agrave; Nội</p> <h3><strong>Quyền lợi:</strong></h3> <ul> <li>Được training về sản phẩm dịch vụ &amp;&nbsp;kỹ năng cần thiết cho việc&nbsp;kinh doanh</li> <li>&nbsp;Lương th&aacute;ng thứ 13 + Thưởng hiệu quả kinh doanh</li> </ul> </div> </div> <div> <h3>More Information</h3> <div> <ul> <li>Degree: Intermediate</li> <li>Age: 22 - 30</li> <li>Job type : Permanent</li> <li>Probationary period: 2 th&aacute;ng</li> <li>Working time: Từ thứ 2 đến thứ 6</li> <li>Colleagues: Th&acirc;n thiện, năng động&nbsp;</li> </ul> </div> </div> </body> </html>

Đơn Ứng Tuyển.

Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật.